ABC perde para Brasilia no NBB chancelado pela CBB12/01/2022
Brasilia 82 x 75 ABC (21 x 18 – 26 x 15 – 14 x 18 – 21 x 24) A- Ralfi Ansaloni (11), Pedro Teruel (16), Matheus Eugeniusz (13), João Marcello (16), Rashaun Durel (8), Davi Rosseto (11)

Voltar